Буква: Предприятия - Республика Татарстан (Татарстан)
"9 месяцев", ООО Клиника Республика Татарстан (Татарстан)
"911 ЖИЛЬЕ", ООО Республика Татарстан (Татарстан)
"900 К", ООО Республика Татарстан (Татарстан)
Республика Татарстан (Татарстан)