Буква: Предприятия - Республика Саха (Якутия)
"К-4", ООО Республика Саха (Якутия)
"К-Север", ООО Республика Саха (Якутия)
"Ка Трин", ООО Республика Саха (Якутия)
"КА-Строй", ООО Республика Саха (Якутия)
"Кабельные сети Нерюнгри", ООО Республика Саха (Якутия)
"КАБРИОЛЕТ", ООО Республика Саха (Якутия)
"Кавекс", ООО Республика Саха (Якутия)
"Кадар", ООО Республика Саха (Якутия)
"КАДАР+", ООО Республика Саха (Якутия)
"Кадастр", ООО Республика Саха (Якутия)
"Кадастровое бюро", ООО Республика Саха (Якутия)
"Кадр энд кадр", ООО Республика Саха (Якутия)
"КАДРОВЫЙ ЦЕНТР "БЕСТ-КОНСАЛТ", ООО Республика Саха (Якутия)
"Кадуцей", ООО Республика Саха (Якутия)
"КАЗАЧИЙ ДВОР", ООО Республика Саха (Якутия)
"Казачий спас", ООО Республика Саха (Якутия)
"Кайлас", ООО Республика Саха (Якутия)
"Кайлас", ООО Республика Саха (Якутия)
"Кайман", ООО Республика Саха (Якутия)
"Кайрос", ООО Республика Саха (Якутия)
"Кайрос", ООО Управляющая компания Республика Саха (Якутия)
"КАЛЕЙДОСКОП", ООО Республика Саха (Якутия)
"Калина", ООО Республика Саха (Якутия)
"КАЛИНА", ООО ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ Республика Саха (Якутия)
"КАЛИНКА", КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО Республика Саха (Якутия)
"КАЛИНКА", ПТ КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО Республика Саха (Якутия)
"Калита", ООО Республика Саха (Якутия)
"Кальвица", Сельскохозяйственный ПК Республика Саха (Якутия)
"КАЛЬМИУС", ООО Республика Саха (Якутия)
"Камдальстрой", ООО Республика Саха (Якутия)
"Камелёк", ООО Республика Саха (Якутия)
"Камелия", ООО Республика Саха (Якутия)
"Каменный Век", ООО Республика Саха (Якутия)
"Камета- 97", ООО Республика Саха (Якутия)
"КАМЕЯ", ООО Республика Саха (Якутия)
"КАМИЛА", ООО Республика Саха (Якутия)
"КАНГАЛАССКИЙ", МУП Республика Саха (Якутия)
"КАНКОРД", ООО Республика Саха (Якутия)
"Канкорд", ООО Республика Саха (Якутия)
"КАНТ ИМПЭКС", ООО Республика Саха (Якутия)
"КАНЦБУМ", ООО Республика Саха (Якутия)
"Канцлер", ООО Республика Саха (Якутия)
"Канцлер", ООО Республика Саха (Якутия)
"Канцлер-регион", ООО Республика Саха (Якутия)
"Канцпроф", ООО Республика Саха (Якутия)
"Канцпроф+", ООО Республика Саха (Якутия)
"КАПАНСТРОЙ", ООО Республика Саха (Якутия)
"Капелла", ООО Республика Саха (Якутия)
"Капитал +", ООО Республика Саха (Якутия)
"КАПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ФИНАНС", ЗАО Республика Саха (Якутия)
"Капитал плюс", ООО Республика Саха (Якутия)
"Капитал", ООО Республика Саха (Якутия)
"Капитал", ООО Республика Саха (Якутия)
"КАПИТАЛ", ООО Республика Саха (Якутия)
"Капитал", ООО Республика Саха (Якутия)
"КАПИТАЛ", ООО Республика Саха (Якутия)
"КАПИТАЛ", ООО Республика Саха (Якутия)
"КАПИТАЛ", ООО Республика Саха (Якутия)
"Капитал", ООО Республика Саха (Якутия)
"Капитал", ООО Республика Саха (Якутия)
"Капитал", ООО Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)