Буква: Предприятия - Республика Карелия
"Ю-ЛИДЕР", ООО Республика Карелия
"Ю-МАРКЕТ", ООО Республика Карелия
"Ю-Трэйд", ООО Республика Карелия
"Ю.Г.-ДИЗЕЛЬ", ООО Республика Карелия
"Юберта", ООО Республика Карелия
"ЮБор", ООО Республика Карелия
"ЮВА", ООО Республика Карелия
"ЮВЕГ", ООО Республика Карелия
"ЮВЕЛИРНЫЙ МИР", ООО Республика Карелия
"Ювенал", ООО фирма Республика Карелия
"ЮВЕНТА ПЛЮС", ООО Республика Карелия
"Ювента", ООО Республика Карелия
"ЮВИ-М", ООО Республика Карелия
"ЮВУС", ООО Республика Карелия
"ЮГ", ООО Республика Карелия
"Юг-Дизель Плюс", ООО Республика Карелия
"Юго-Западные Компании", ООО Республика Карелия
"ЮГО-СТРОЙ", ООО Республика Карелия
"Юголукс", ООО Республика Карелия
"Югортрейдэкспорт", ООО Республика Карелия
"ЮГРА", ООО Республика Карелия
"Юджин", ООО Республика Карелия
"Южно-Выгозерское золото", ООО Республика Карелия
"ЮЖНЫЙ-2", ГАРАЖНЫЙ КООПЕРАТИВ Республика Карелия
"Южный-плюс", ООО Республика Карелия
"ЮЗА", ООО Республика Карелия
"ЮКАТ", ООО Республика Карелия
"ЮККА", ООО Республика Карелия
"Юкка", ООО Республика Карелия
"ЮКОН", ООО Республика Карелия
"ЮКОН", ООО Республика Карелия
"ЮКЦ Защита", ООО Республика Карелия
"ЮКЮ", ООО Республика Карелия
"ЮЛИАН", ООО Республика Карелия
"ЮЛИС", ООО Республика Карелия
"Юлия", ООО Республика Карелия
"Юлия", ООО Республика Карелия
"ЮЛКар", ООО Республика Карелия
"ЮЛОН", ООО Республика Карелия
"ЮМА", ООО Республика Карелия
"ЮМАЛ", ООО Республика Карелия
"ЮМИКА", ООО Республика Карелия
"ЮНА", ООО Республика Карелия
"ЮНА", ООО Республика Карелия
"ЮНА", ООО Республика Карелия
"ЮНА-ТРЭВЕЛ", ООО Республика Карелия
"Юнайтед Групп", ООО Республика Карелия
"ЮниАвто", ООО Республика Карелия
"ЮНИВЕРС", ООО Республика Карелия
Республика Карелия