Буква: Предприятия - Республика Карелия
"21Век", ООО Республика Карелия
"24", ООО Республика Карелия
"2Х2", ООО Республика Карелия
"21 ВЕК", ООО Республика Карелия
Республика Карелия